Købekraftsparitet

Købekraftsparitet (KKP) er den danske betegnelse for det engelske begreb purchasing power parity (PPP). Købekraftsparitet er et element, der indgår i nogle økonomiske teorier. Det er også en teknik, der anvendes til at bestemme den relative værdi af forskellige valutaer.

Købekraftsparitet er med andre ord en økonomisk teori, der tilpasser forskellige landes valutakurser, så en identisk vare i to forskellige lande har den samme pris, når denne udtrykkes i én valutakurs. I det velkendte Big Mac Index – som jo er hovedtemaet for denne hjemmeside – anvendes købekraftspariteten til at sammenligne priserne på Big Macs i forskellige lande. På samme måde anvendes iPads i iPad indexet, iPhones i iPhone indexet osv.

Eksempel: En iskage der koster 1,50 SEK i Sverige, koster 1,00 DKK i Danmark, hvis vekselraten mellem den svenske krone og danske krone er 1,50 DKK/SEK (begge iskager koster i dette tilfælde 1,00 DKK).

I praksis kan man derfor bruge købekraftspariteten til at foretage prismæssige sammenligninger i forskellige lande.

Matematisk kan regnestykket bag købekraftsparitet opsættes således: Den matematiske formel bag købekraftsparitet

  • “K” repræsenterer vekselraten mellem valuta 1 og valuta 2
  • “P1” repræsenterer prisen på en given vare i valuta 1
  • “P2” repræsenterer prisen på en given vare i valuta 2

Den grundliggende ide bag købekraftspariteten har rødder helt tilbage i det 16. århundrede, hvor den opstod i den spanske Salamancaskole. Den moderne version af købekraftspariteten (som bruges i dag) blev udviklet af den svenske økonom Gustav Cassel i 1918.

 

Illustrationer af købekraftspariteten

 

Købekraftspariteten i forskellige lande (med udgangspunkt i USA)

Ovenfor ses en illustration af købekraftspariteten af bruttonationalproduktet (BNP) i forskellige lande i 2003. USA er udgangspunktet og har derfor indeks 100. Danmark og de fleste andre lande i Vesteuropa er markeret med rød, hvilket betyder, at priserne er højere her end i USA. Lande der er farvet orange har et prisniveau, som tilsvarer USAs eller ligger ned til 30% under. I de gule lande er prisniveauet 50 – 70% af USAs niveau (så en vare der f.eks. koster 100 dollars i USA koster 50 – 70 dollars i f.eks. Polen).
Købekraftsparitet i forskellige lande

Herover ses BNP pr. indbygger i alle verdens lande for 2013. Illustrationen er udarbejdet med udgangspunkt i KKP-valutakurser og data fra CIA Factbook.

 

Kilder